Türk işverenler yılın son çeyreği için iyimser istihdam beklentileri içinde

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre araştırma kapsamında yer alan sekiz sektörün tamamında 2021'in dördüncü çeyreğine yönelik istihdam artışı bekleniyor. Son üç yılın en olumlu istihdam beklentisini ortaya koyan rapora göre Üretim sektörü mevsimsel verilerden arındırılmış +%21 istihdam görünümüyle en olumlu istihdam beklentisini sergileyen sektör oldu.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türk işverenlerin 2021'in dördüncü çeyreğine yönelik olarak iyimser seviyede işe alım beklentilerine sahip olduğunu ortaya koydu. 1.011 Türk işverenin görüşlerine baş vurularak yapılan araştırmanın verilerine göre Türk işverenlerin yüzde 29'u 2021'in dördüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 14'ü azalma öngörüyor ve yüzde 52'si ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. 2021'in dördüncü çeyreğine yönelik net istihdam görünümü ise +%15'i gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise yine +%15 olarak ölçülüyor. İşverenler son üç yılın en güçlü işe alım beklentilerini bildirirken beklentiler bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 8 puan artmış bulunuyor.


ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'nin 2021 dördüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Araştırmamıza katılan tüm sektör ve bölgelerin yılın son çeyreğine ilişkin istihdam görünümleri pozitif seyrediyor. Sonuçlar son yılların en iyimser istihdam beklentilerini sergilemenin yanı sıra 2022'ye girmeden önce tüm bölgelerimizde işverenler ve iş arayanlara moral verici nitelikte. COVID-19 pandemisinin etkilerinden toparlanma süreci hız kazandıkça giderek artan oranda daha fazla sektörden olumlu beklentiler almaya devam edeceğimize inanıyorum.”

2021'in dördüncü çeyreği için en yüksek istihdam artışı beklentisi Üretim sektöründe
ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre, araştırma kapsamındaki sekiz sektörün tamamında işverenler Ekim-Aralık arasını kapsayan dönemde işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör +%21 istihdam görünümüyle Üretim sektörü olurken, bunu istihdam görünümünün +%18'er olarak ölçüldüğü Finans ve Kurumsal Hizmetler, Diğer Üretim ve İlaç sektörleri takip ediyor. Toptan ve Perakende Ticaret sektörü +%17'lik istihdam görünümü sunarken, Diğer Hizmetler +%13, Restoran ve Otelcilik sektörü +%11 ve İnşaat sektörü +%8 istihdam görünümü ile olumlu işe alım beklentisi sunan diğer sektörler olarak sıralanıyor.
feyza_narli.jpg
SEKTÖRLER

MVA[1] İstihdam Görünümü (%)

ÜRETİM

+%21

FİNANS VE KURUMSAL HİZMETLER

+%18

DİĞER ÜRETİM

+%18

İLAÇ

+%18

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET

+%17

DİĞER HİZMETLER

+%13

RESTORAN & OTELCİLİK

+%11

İNŞAAT

+%8


Bir önceki çeyreğe kıyasla istihdam beklentileri sekiz sektörün yedisinde artarken, en çok göze çarpan yükseliş yüzde 9 puan artışla Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe yaşandı. İnşaat sektörü görünümü yüzde 8 puan artarken, Diğer Üretim ve Restoran & Otelcilik sektörleri yüzde 7'şer puan daha yüksek istihdam beklentisi bildiriyor. İlaç sektöründe ise bir önceki çeyreğe kıyasla görece istikrarlı bir beklenti seyri hakim.

İstihdam beklentileri bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında sekiz sektörün yedisinde yükseliş göstermiş bulunuyor. Diğer Hizmetler sektörü yüzde 12 puan artışla öne çıkarken onu yüzde 11'lik artışla İlaç sektörü takip ediyor. Toptan ve Perakende Ticaret sektörü işverenleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 puan fazla istihdam beklentisi sergilerken Diğer Üretim ve Finans & Kurumsal Hizmetler sektörleri sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 puan daha yüksek istihdam beklentisi bildiriyor. Üretim sektörü ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla kayda değer bir beklenti değişimi sergilemiyor.


2021'nin dördüncü çeyreğine yönelik en güçlü istihdam görünümü Ege bölgesinde
Araştırma kapsamındaki beş bölgenin tümünde işverenler, 2021'in son çeyreği boyunca personel sayısının artmasını bekliyor. En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölge +%24 ile Ege bölgesi oldu. Marmara ve Akdeniz bölgesindeki işverenler +%17'lik görünümle istikrarlı bir işe alım beklentisi sunarken, İç Anadolu bölgesinin istihdam görünümü +%15 olarak ölçülüyor. Karadeniz bölgesi +%7'lik görünümle diğer bölgeleri takip ediyor.MVA İstihdam Görünümü (%)

EGE

+%24

MARMARA

+%17

AKDENİZ

+%17

İÇ ANADOLU

+%15

KARADENİZ

+%7


Bir önceki çeyreğe kıyasla araştırma kapsamındaki beş bölgenin dördünde işe alım beklentileri güçlenmiş görünüyor. Akdeniz bölgesindeki işverenler bir 2021'in üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 16, Ege bölgesindeki işverenlerse yüzde 15 puan daha yüksek işe alım beklentisi sergiliyor. Marmara ve İç Anadolu bölgesindeki işverenler bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7 ve yüzde 3 puan daha yüksek beklenti bildirirken Karadeniz bölgesindeki işverenlerin işe alım beklentileri bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3 puan azalmış bulunuyor.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla işe alım beklentileri beş bölgenin dördünde güçlenmiş bulunuyor. Ege bölgesi işverenleri yüzde 17 puanlık artışla öne çıkarken, onu yüzde 12 puan ile Akdeniz ve yüzde 8 puanla İç Anadolu bölgesi işverenleri takip ediyor. Karadeniz bölgesindeki işverenlerin işe alım beklentileri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 puan azalmış bulunuyor.

Büyük ölçekli şirketlerdeki işverenler 2021'in dördüncü çeyreğine yönelik sağlıklı işe alım beklentilerine sahip

2021'in dördüncü çeyreğine yönelik olarak dört işletme kategorisinin tamamında işe alımlarda artış bekleniyor. Veriler mevsimsel verilerden arındırıldığında büyük şirket işverenleri +%31 istihdam görünümü ile en güçlü istihdam piyasası görünümünü bildirirken, hem Orta ölçekli hem de Küçük ölçekli şirketlerdeki işverenler +%18'lik istihdam görünümü bildiriyor. Mikro ölçekli şirketlerdeki işverenlerin istihdam görünümleri ise +%4 olarak ölçülüyor.

Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında araştırma kapsamındaki dört işletme kategorisinden tamamında işe alım beklentileri yükselmiş görünüyor. Küçük ölçekli işverenlerin istihdam görünümü yüzde 10 puan artarken, Mikro ölçekli işverenlerde de yüzde 9 puan artış gözlemleniyor. Orta ve Büyük ölçekli işverenlerin görünümleri ise bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 5 puan artmış bulunuyor.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Küçük ölçekli işletmelerdeki işverenler yüzde 10 puan artışla işe alım beklentilerini artırırken, Büyük ölçekli işletmelerdeki işverenlerin beklentileri de yüzde 8 puan daha güçlü görünüyor. Orta ve Mikro ölçekli işletmelerdeki işverenlerin işe alım beklentileri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 ve yüzde 4 puan artmış bulunuyor.

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Anketi'nin tüm sonuçlarını görüntülemek için lütfen burayı tıklayın.

Bir sonraki anket 14 Aralık 2021'de yayınlanacak ve 2022'nin ilk çeyreğine ait işe alım beklentilerini bildirecek.

Hibya Haber Ajansı

Kaynak : https://editor.hibya.com/xmlservice/2920ed03d05d34bcfcd350a21620660a
 
Üst